Gamla program

Här finner du de Cortègeprogram som vi har i våra arkiv. Det första Cortègeprogrammet som var i form av ett blad gavs ut 1917 och sedan dess har det årligen spridit glädje bland göteborgarna.

Chalmers bibliotek kan du läsa alla arkiverade Cortègeprogram 1921-2019.

Som synes saknas ett antal program. Råkar du inneha ett av de saknade programmen är vi ytterst intresserade av att få det digitaliserat för allas glädje! Kontakta Chalmers Cortège Committé på ccc@cortegen.se eller ring 031 – 18 45 35.