#8 Bye bye britain

Mini-Cortègen Ekipage #8
Placering: Göteborgs Stadsmuseum
Bye bye britain

Hur ska det gå, 
när EU och Storbritannien ska bli två.

Efter många års debatt och förhandlingar så valde Storbritannien att lämna EU vilket egentligen skulle ha skett 29 mars 2019 men på grund av försening i förhandlingen mellan parterna så sköts detta upp till 31 Januari 2020. Nu är det gjort och EU är numera ett Storbritannien kort!

https://www.europaportalen.se/teman/brexit