#7 Rökeriet

Mini-Cortègen Ekipage #7
Placering: Göteborgs Stadsmuseum
Rökeriet

Sura miner det blev, 
när lagen på folks rökning klev.

Det har kommit blandade åsikter om den nya lagen. Det finns många som är positiva och många som är negativa. De som är positiva menar att tillgängligheten ökar för de som har bland annat har astma eller har ont av röken och har det därmed lättare för att kunna sätta sig utomhus. De som är emot anser främst att staten inte ska lägga sig i för mycket när det gäller den personliga friheten. Oavsett vad man tycker så har den nya lagen införts och bland annat gjort att användningen av nikotinläkemedel ökade juli 2019.

https://www.expressen.se/nyheter/den-nya-roklagen-fick-effekt-direkt/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dea6d93986f04e128896d2c47c9981dc/nya-regler-rokfria-utomhusmiljoer-1-juli-2019-19049.pdf