#11 Trump in-peach

Mini-Cortègen Ekipage #11
Placering: Dome of Visions
Trump in-peach

Trump i en persika blev satt, 
där befann han sig inte glatt.

Donald Trump blev under 2019 åtalad för brott mot riksrätten, han blev impeached. Impeach är väldigt likt In-peach så i sann göteborgsanda är därför presidenten inbyggd i en persika för att hedra den klassiska ordvitsen!

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Impeachment_of_Donald_Trump